Nõustamine

Nõustamine

Klientidega töötades mõtleme me alati klientide huvidele. Gfitnessil on paljude aastate kogemus nii fitnessi valdkonnas, kui ka majanduses.

Tegevuse alustamisel abistame:

- Valida sobivaim kontseptsioon ja edukalt see ellu viia. Aitame valida parima asukoha spordiklubi rajamiseks

- Nõustame Euroopa ja maailma parimate tarnijate valikul, tagades sobivamate ja kvaliteedinõuetele vastavamate tehniliste seadmete ja varustuse soetamise.

- Pärast spordiklubi rajamist aitame lahendada igapäevase tegevusega seotud küsimusi, samuti ka nõustame klubi juhtimisküsimustes – personalijuhtimises, personali motivatsioonisüsteemis, sertifitseerimisel, jätkuõppes jne.

- Pakume konsultatsioone finantside kaasamiseks pankades ja äriplaani väljatöötamisel. Nõustame turundusaktiivsuste planeerimisel, samuti ka sisekujunduse valikul.